Det nya fordonsskattsystemet Bonus Malus, syftar till att premiera bilar med låga utsläpp och höja skatten på bilar med högre utsläpp. Bonus Malus berör endast nya bilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som registreras i trafik från och med 1 juli 2018.

Bonus

Den femåriga skattebefrielsen för nya miljöbilar tas bort och istället införs en bonus till bilar med koldioxidutsläpp mellan 0 och 60 g/km. Bonusen med nollutsläpp premieras med 60.000 kr, bonusen minskar därefter linjärt för varje gram koldioxid bilen släpper ut ner till 10 000 kr. Gasbilar får en fast bonus på 10.000 kr.

Malus

För nya bilar införs Malus (en straffskatt), under de tre första åren. Koldioxidskatten blir 82 kronor per gram mellan 95 och 140 gram per km. Över 140 gram är skatten 107 kr per gram. Dieselbilar får ett miljötillägg på 250 kr. Från och med år 4 är skatten 22 kr per gram över 111 gram, det vill säga samma som tidigare.

Exempel Elhybrid

RAV4 2,5 Elhybrid X Edition släpper ut 118 g/km koldioxid (CO2), får en fordonsskatt enligt Malus på 2.246 kr/år de tre första åren från första registreringsdatum. Fordonsskatten från år fyra och framåt blir 514 kr/år.
Idag är fordonsskatten för motsvarande bil 514 kr/år. Skillnaden blir alltså 1.732 kr.

Exempel Elhybrid

RAV4 2,5 Elhybrid X Edition släpper ut 118 g/km koldioxid (CO2), får en fordonsskatt enligt Malus på 2.246 kr/år de tre första åren från första registreringsdatum. Fordonsskatten från år fyra och framåt blir 514 kr/år.
Idag är fordonsskatten för motsvarande bil 514 kr/år. Skillnaden blir alltså 1.732 kr.

Mer om bonus malus-systemet

• Grundbelopp för alla bilar är 360 kr i fordonsskatt.

• Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol)
och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt.

• Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletillägg som görs oberoende
av fordonsskattens storlek. Miljötillägget för dieselfordon på 250 kr behålls.

• Begagnade bilar berörs ej.